SI UTILITZES LA DEIXALLERIA TINDRÀS BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER L’ANY SEGÜENT