CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS EXERCICI 2020

TOTES LES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE BASE ROMANDRAN TANCADES MENTRE DURI EL CONFINAMENT.

ELS CANALS D’ATENCIÓ NO PRESENCIALS SON:

Correu electrònic d’atenció al ciutadà: u.atenciousuaris@base.cat
Seu electrònica de BASE: www.base.cat
Telèfon d’atenció a l’usuari: 977 253 400