Vés al contingut

Serveis

Inici > Serveis > Educació

EDUCACIÓ

Llar d’infants Municipal “Les Monges”

El servei de Llar d’Infants està en funcionament des de l’any  2003 i  és de titularitat municipal. Té una capacitat de 41  alumnes del primer cicle de l’educació infantil (4 mesos a 3 anys )

La seva funció educativa es complementa amb la funció social que fa possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral amb la seva vida familiar.

Adreça i contacte

C/ Dr. Pittaluga, s/n
43762 La Riera del Gaià
Telèfons: 977 655 715

Actualment està gestionat per l’empresa EULEN SERVICIOS SANITARIOS S.A

Inscripció Llar d’Infants – Documentació

Centre Educatiu de Primària Escola Montoliu

Telèfon: 977 65 55 39
Correu: montoliuescola@gmail.com

Tota la informació del Projecte del centre la podeu trobar a la seva pàgina web:

L’escola Montoliu està situada al  Carrer Sant Jordi  de la Riera de Gaià. L’edifici va ser construït l’any 2011  amb la següent distribució

Hi ha dos patis, un per a Educació Infantil i l’altre per Educació Primària.

L’escola té 3 plantes:

  • Planta baixa: Aquesta planta està a l’alçada dels patis. És on s’ubiquen les 3 aules d’educació infantil, una aula amb PDI, un aula d’anglès i una de psicomotricitat. Davant de les aules d’infantil hi ha un magatzem de material, dues aules per a grups reduïts. També hi ha el menjador, el gimnàs i lavabos (tant per mestres com per alumnes).
  • Primera planta: Aquesta planta està a l’alçada del carrer i és per on s’entra a l’escola. Hi ha 3 aules de primària, 2 per a desdoblaments, la biblioteca de l’escola, la secretaria del centre, la sala de mestres i els 3 despatxos de l’equip directiu més 3 despatxos per a reunions de pares o per a l’EAP i un magatzem de material. També hi ha els serveis del mestres i dels alumnes.
  • Segona planta: És on s’ubiquen les altres 3 aules d’educació primària, també l’aula d’informàtica, la de música i la de plàstica. També hi ha dos magatzems tutories per CM i CS. En aquesta planta també hi ha lavabos tant per alumnes com per mestres.