Vés al contingut

CASAL D’ESTIU LA RIERA DE GAIÀ 2020

INFANTS DE 3 A 12 ANYS
DEL 29 DE JUNY AL 07 D’AGOST

INSCRIPCIONS A WWW.VIULLEURE.CAT o
AJUNTAMENT DE LA RIERA

AJUTS A LES ACTIVITATS DE LLEURE

TERMINI ENTREGA DOCUMENTACIÓ: 26 DE JUNY
casaldestiulariera2020@gmail.com

CASAL:
45 €/SETMANA – EMPADRONATS
55 €/SETMANA NO EMPADRONATS

CASAL D ESTIU RIERA DE GAIA_2020