Vés al contingut

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES – ACTIVITATS XIII SETMANA DE LA IGUALTAT DONES I ESPORT

La inscripció la podeu gestionar directament a la seu organitzadora o pel nostre  formulari però important que tingueu en compte que sempre és necessària una inscripció per poder concretar la participació real de cada activitat ja que hi han activitats limitades a un nombre determinat de persones.

Així mateix, per tal de facilitar la correcta previsió de participació a l’entitat organitzadora i garantir l’òptim desenvolupament de les activitats programades, és imprescindible assistir efectivament a les sessions a la/es qual/s esteu inscrits o be, davant la impossibilitat de poder assistir, comunicar la baixa amb suficient antelació.