Vés al contingut

ANUNCI DE COBRAMENT DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONOMIQUES (IAE) DE L’EXERCICI 2022 – DEL 15 DE SETEMBRE AL 21 DE NOVEMBRE