Vés al contingut

CONSULTA PRÈVIA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS

ANUNCI DE CONSULTA PRÈVIA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS

Mitjançant Resolució d’Alcaldia 73/24 s’ha resolt sotmetre a consulta prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, la iniciativa normativa encaminada a regular el funcionament i ús de les piscines municipals perquè els subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma puguin manifestar la seva opinió; durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació.