Vés al contingut

DIMECRES 06 DE MARÇ: AVUI COMENÇA LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Del 6 al 20 de març de 2024: presentació de sol·licituds per la preinscripció de primer cicle d’infantil, segon cicle d’infantil i primària.

Per a més informació, consultes o incidències per la tramitació de la preinscripció a l’escola Montoliu, trucar al 977 65 55 39.

Del 8 al 20 de març de 2024 : presentació de sol·licituds per la preinscripció de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria).

La sol·licitud és electrònica i es pot fer des de qualsevol dispositiu: ordinador, tauleta, mòbil o bé presencialment al centre educatiu.

17 d’abril de 2024: llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

Un cop feta la preinscripció es posa en marxa el sistema d’assignació de places. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem

Del 17 al 22 d’abril de 2024: presentació de reclamacions

Dia 10 de juny de 2024: llista definitiva d’alumnes admesos i llista d’espera

Consulta tot el procés a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici