Vés al contingut

Pressupostos Participatius 2022

En Què invertiríeu 10.000€ del Pressupost Municipal de la Riera de Gaià?

Què són els Pressupostos Participatius?

El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans/es poden decidir de forma directa sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

El pressupost municipal és una de les eines més importants que té l’Ajuntament per donar resposta a les necessitats del municipi i la seva població. Aquest permet desenvolupar actuacions que incideixin sobre l’espai públic, serveis, urbanisme , els equipaments o la mobilitat.

Amb l’objectiu d’aplicar aquesta implicació per part dels ciutadans el Ple de l’Ajuntament de La Riera de Gaià en sessió de 29 de març de 2022 va aprovar per unanimitat les bases que regulen aquest procés participatiu com un primer pas per poder desenvolupar la participació dels ciutadans en la vida local.

Com Participar

Calendari i Fases Dels Pressupostos Participatius

Fase Prèvia

Difussió i presentació del procés participatiu. Del 16 al 20 de maig de 2022.

FASE TANCADA

Fase 1 - Presentació de Propostes

Del 23 de Maig al 13 de Juny 2022

 • Quí pot presentar?  Majors de 14 anys empadronats a La Riera de Gaià i/o entitats del municipi.
 • On les puc presentar?
  • A les oficines de l’Ajuntament presencialment  (de 9 a 14.00 )
  • A la Biblioteca (de 17.00 a 19.00 h)
  • Registre electrònic de l’Ajuntament
  • A la web: >> Tràmits de la Fase 1

Criteris de selecció de les propostes a tenir en compte:

 1. Ser de competència municipal.
 2. Adequar-se a les normatives i lleis vigents.
 3. Ser viables tècnicament.
 4. Ser sostenibles financerament.
 5. Tenir un cost menor o igual a 10.000€.
 6. Ser inclusives, obertes i dirigides al benefici de la població.
 7. Comportar accions noves, no incloses en les despeses ordinàries ni de subvencions,

FASE TANCADA

Fase 2 - Validació Tècnica de les Propostes

Nou termini: Del 22 al 11 de juliol de 2022

 • El 8 de juliol de 2022 Publicació de les propostes admeses i no admeses en un llistat definitiu.

FASE TANCADA

Fase 3 - Votació de les Propostes

Nou termini de Votacio: Del Dimarts 12 a les 11:00 fins al Dijous 21 14:00 de Juliol de 2022

Quí pot votar?

Poden votar els empadronats de més de 14 anys empadronats al municipi.

A on i com ?

 • A les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00
 • Hi haurà una tablet a disposició del ciutadà per poder formalitzar la votació
 • També es podrà votar a través de la web
 • És necessari identificar-se amb DNI /NIE o passaport.
 • És necessari un telèfon mòbil per validar la clau d’accés.

FASE TANCADA

Fase 4 - Resultat final

Escrutini obert a tothom el dia 22 de JULIOL a les 20:00 al Molí del Mig

El recompte de vots és farà públicament al Molí del Mig el 22 de juliol de 2022 a les 20:00 de la qual cosa s’aixecarà acta.

Es realitzarà la proposta o propostes més votades per majoria simple de vots fins esgotar el pressupost destinat.

En cas d’empat entre dues o més propostes, la Comissió Tècnica adoptarà la valoració final de quines propostes han de ser escollides per a dur-les a terme.

Sobre la proposta o propostes finalment més votades, es redactarà, si s’escau, el projecte que correspongui i ratificació al Ple de la Corporació

FASE TANCADA

Fase 5 - Execució de la Proposta Guanyadora: Espai Pipican

Implica't i aporta la teva proposta.